Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIV, kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIV, kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019  thay thế luật Phòng chống tham nhũng 55/2005 QH11

Xem tại đây: luat-phong-chong-tham-nhung-2018-so-36-2018-qh14