Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN

Xem ở đây: 1202 giải thưởng trường học sinh thái

image-20190419133729-1

 

IMG_8112_BYKU

 

Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN được tổ chức 4 năm một lần dành cho các trường tiểu học, trung học xuất sắc tại các nước ASEAN trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục môi trường. Giải thưởng nhằm công nhận những nỗ lực của các trường học trong việc nâng cao nhận thức về môi trường đối với học sinh và cồng đồng. Nhà trường chia sẻ đến Quý vị, quý thầy cô giáo về thể lệ giải thưởng về trường học sinh thái ASEAN tại Việt Nam năm 2019. Đây là một trong những định hướng mục tiêu để nhà trường phấn đấu nhằm xây dựng môi trường sinh thái trong trường học trong tương lai. Việc nắm được thể lệ, nội dung, giáo viên lồng ghép trong quá trình giảng dạy, giáo dục nhằm tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

imagesMàn biểu biễn của học sinh

Malay2Nối vòng tay lớn

ttxvn0508trienlamanh06082017055914triển lãm ảnh nghệ thuật

3412_vui_het_minh-12_10_44_619Vui hết mình

120731HDTruongChuVanAn01_2c573Trường Chu Văn An

PTQ