Thông báo v/v kế hoạch nhập học lớp 1

 

Kính mời Phụ huynh học sinh lớp 1  nhập học lớp 1 cho các em tại trường TH Quảng Lưu  Năm học 2018-2019

Thời gian  7 giờ ngày 6/8/2018