Tập huấn năng lực đánh giá thường xuyên các môn học HĐGD theo thông tư 22 vào ngày 28/9 và 29/9/2018

Thầy cô có thể xem tại đây:  Tải về

 

tài liệu SGK+ TT 22