Lịch họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2018-2019

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2018-2019

 

Khối 1, 2, 3: Lúc 14 giờ 00 ngày chủ nhật 13/9/2018

 

Khối 4, 5: Lúc 14 giờ 00 ngày chủ nhật 14/9/2018.

Lớp 1 và lớp 2 Khu vực Phù Lưu họp phụ huynh vào lúc 8 giờ 00 ngày15/9/2018 Địa điểm tại Điểm trường Phù Lưu

 

Xin kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến dự họp để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập cuối năm học 2017-2018 của con mình tại lớp VÀ kế hoạch năm học 2018-2019.