Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018; ban hành Quy định về Tiêu chuẩn về kiểm định chất và công nhận đạt chuẩn quốc gia  đối với trường tiểu học;

Quý vị có thể tải về tại đây : Tải về

 

Thông tư này thay thế Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.