Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Lưu

Địa chỉ:xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông Phan Thái Quyết.– Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0914065793 – Email: phanthaiquyet@moet.edu.vn