tiến trình thi công

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG

đào móng thi công

WP_20180417_16_13_33_Pro

 

hhhthtCT5

 

jsgjsjCT4gghghCT2hgjhgjghCT1 từ bên ngoàiNew_New_New_c

hsrhsrNew_Cong phía trong