Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất (30/3/2019)

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất (30/3/2019)

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất (30/3/2019)   Thực hiện Công văn số 161/UBND-KH&HT ngày 6 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Quảng Trạch Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chin dịch…
Thông báo

Thông báo

Ban Phổ biến pháp luật nhà trường ĐĂNG TẢI  2 văn bản Pháp luật mới có hiệu lực năm 2019 trên chuyên mục VĂN BẢN PHÁP QUY .   Phổ biến, quán triệt  đến Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và tuyên truyền đến…
Ngày hội học sinh tiểu học

Ngày hội học sinh tiểu học

Ngày 21/2/2018 Các trường tiểu học trong tỉnh Quảng Bình tổ chức Ngày hội Học sinh tiểu học. Đó là ngày Hội của học sinh thật sự. Học sinh được tham gia, được hoà mình, được sống trong không khí ngày…
Thi đấu cờ Vua cho các lớp 1234

Thi đấu cờ Vua cho các lớp 1234

Thông báo kế hoạch về giải cờ vua, cấp trường lần thứ 1 năm học 2018-2019 Thời gian –  Thi đấu cờ vua: ngày 24/ 1 /20 19  chiều từ…