Lịch họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2018-2019

Lịch họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2018-2019

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2018-2019   Khối 1, 2, 3: Lúc 14 giờ 00 ngày chủ nhật 13/9/2018   Khối 4, 5: Lúc 14 giờ 00 ngày chủ nhật 14/9/2018. Lớp 1 và lớp 2 Khu vực Phù Lưu họp phụ huynh vào lúc…