GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT  HỌC HÒA NHẬP

GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC HÒA NHẬP

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT  HỌC HÒA NHẬP NĂM HỌC 2018-2019 I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch – Căn cứ luật giáo dục 38/2005/QH11; – Căn cứ luật người khuyết tật;…
Kế hoạch hàng tháng

Kế hoạch hàng tháng

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về Những thông tin chung Họ và tên trẻ: Giới tính:xNam   o Nữ Ngày sinh: –           Ngày đánh giá: Tuổi hiện tại: –                     Dạng…
Bảng hỏi phụ huynh

Bảng hỏi phụ huynh

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu giáo dục đặc biệt BẢNG HỎI PHỤ HUYNH Họ tên học…