GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT  HỌC HÒA NHẬP

GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC HÒA NHẬP

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT  HỌC HÒA NHẬP NĂM HỌC 2018-2019 I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch – Căn cứ luật giáo dục 38/2005/QH11; – Căn cứ luật người khuyết tật;…
BD môn Mỹ Thuật

BD môn Mỹ Thuật

Thầy cô có thể tải về tại đây: KN bồi dưỡng HS NK Mĩ Thuật BÀI THAM LUẬN BỒI  DƯỠNG  HSNK MÔN MĨ THUẬT                                                  GV:  Tưởng Thị Thơm Kính thưa các thầy giáo, cô…
BD Môn Tiếng Anh

BD Môn Tiếng Anh

Thầy cô có thể tải về tại đây: cong tac BDHSG Anh 18-19  BÀI THAM LUẬN  BỒI  DƯỠNG  HSG MÔN TIẾNG ANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GV:  Đinh Thị Mai Ngọc        Kính thưa…
BD Môn Âm nhạc

BD Môn Âm nhạc

Thầy cô có thể tải về tại đây:boi duong HS co nang khieu am nhac BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI THẢO CẤP CỤM “MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG…
BD môn Tiếng Việt

BD môn Tiếng Việt

BD môn Tiếng Việt Thầy cô có thể tải vè tại đây:Kinh nghiệm bồi dưỡng HSG môn Tiếng Việt ở TH MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC
bài tham luận bồi dưỡng học sinh giỏi các môn

bài tham luận bồi dưỡng học sinh giỏi các môn

Bài tham luận bồi dưỡng học sinh giỏi Thầy cô có thể  tải về tại đây     Tải về THAM LUẬN VỀ “CÁC BIỆN PHÁP RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC” Người báo cáo:          …
Quy chế chuyên môn năm học 2018-2019

Quy chế chuyên môn năm học 2018-2019

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH     TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-…