công đoàn

Kế hoạch tháng 9/2018

Quý vị có thể tải về tại đây 1-2018  2-2018 3-2018 4-2018 5-2018 6-2018 7-2018 – 8-2018 9-2018   LĐ LĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU     …

DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN

Quý vị có thể tải về tại đây: Tải về   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNHLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH   Số: 17  /LĐLĐ                                                   V/v hư­ớng dẫn công tác hồ sơ công…