Kế hoạch tháng 9/2018

Kế hoạch tháng 9/2018

Quý vị có thể tải về tại đây 1-2018  2-2018 3-2018 4-2018 5-2018 6-2018 7-2018 – 8-2018 9-2018   LĐ LĐ HUYỆN QUẢNG TRẠCH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU     …
DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN

DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN

Quý vị có thể tải về tại đây: Tải về   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNHLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH   Số: 17  /LĐLĐ                                                   V/v hư­ớng dẫn công tác hồ sơ công…
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đoàn viên có thể tải thông tin về Đại hội công đoàn Vn tại đây:  Tải về Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII LĐO | 26/09/2018 | 17:52