Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Thầy cô có thể tải về  tại đây:  CHƯƠNG_TRÌNH_TÍCH_HỢP__BÁC_HỒ_VỚI_NHỮNG_BÀI_HỌC_ĐẠO_ĐỨC’ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ TÀI LIỆU “BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH” NĂM HỌC 2018-2019