Tích hợp

Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Thầy cô có thể tải về  tại đây:  CHƯƠNG_TRÌNH_TÍCH_HỢP__BÁC_HỒ_VỚI_NHỮNG_BÀI_HỌC_ĐẠO_ĐỨC’ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ TÀI LIỆU “BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH” NĂM HỌC 2018-2019  

Chương trình tích hợp giáo dục môi trường

Thầy cô có thể tải về tại đậy: Tải về   NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP QUA CÁC MÔN HỌC 1/ Môn Đạo đức: LỚP 1: – Giáo dục cho các em biết giữ gìn vệ sinh thân thể,…