Tích hợp

Chương trình tích hợp giáo dục môi trường

Thầy cô có thể tải về tại đậy: Tải về   NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP QUA CÁC MÔN HỌC 1/ Môn Đạo đức: LỚP 1: – Giáo dục cho các em biết giữ gìn vệ sinh thân thể,…