Chương trình NGLL Khối 1

Chương trình NGLL Khối 1

Thầy cô có thể tải về tại đây : Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- LỚP 1 NĂM HỌC: 2018-2019 Tháng Nội dung/…
Chương trình NGLL khối 2

Chương trình NGLL khối 2

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO CHỦ ĐỀ  LỚP 2- NĂM HỌC: 2018-2019   Tháng