Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Chương trình dạy tài liệu Bác Hồ với thiếu nhi

Thầy cô có thể tải về  tại đây:  CHƯƠNG_TRÌNH_TÍCH_HỢP__BÁC_HỒ_VỚI_NHỮNG_BÀI_HỌC_ĐẠO_ĐỨC’ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ TÀI LIỆU “BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH” NĂM HỌC 2018-2019  
Môn Địa lí

Môn Địa lí

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về   Chương trình dạy học tài liệu địa phương môn Địa lý   Khối 5   Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội dung…
Môn Khoa học

Môn Khoa học

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về                    Chương trình dạy học tài liệu địa phương môn Lịch sử   Khối 5   Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội…
mỹ thuật

mỹ thuật

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về Ch­¬ng tr×nh d¹y häc tµi liÖu ®Þa ph­¬ng m«n MÜ thuËt:   Líp 1 TuÇn Bµi cña Bé D¹y bµi ë TL ®Þa ph­¬ng Ghi chó
CT Giáo dục địa phương môn âm nhạc

CT Giáo dục địa phương môn âm nhạc

Thầy cô có thể tải về tại đậy: Tải về                                                 M«n ©m nh¹c   Lớp 1 Tuần Bài Mục tiêu cần đạt Nội dung cần điều chỉnh Ghi chú   Tuần 17:      
Chương trình NGLL Khối 1

Chương trình NGLL Khối 1

Thầy cô có thể tải về tại đây : Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- LỚP 1 NĂM HỌC: 2018-2019 Tháng Nội dung/…
Chương trình NGLL khối 2

Chương trình NGLL khối 2

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU                                            CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO CHỦ ĐỀ  LỚP 2- NĂM HỌC: 2018-2019   Tháng