Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2022 Ngày tháng 8 năm 2017 Chi bộ Trường tiểu học Quảng Lưu tiến hành đại hội chi bộ, tổng kết công tác chỉ đạo lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ trước…