KE HOACH  BDTX 2019-2020

KE HOACH BDTX 2019-2020

  KE HOACH BDTX 2019-2020 quý vị có thể tải về tại đây Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm…
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

Thầy cô có thể tải về tại đây: Tải về   PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH  TRƯỜNG TH QUẢNG LƯU Số:     /KHBDTX-THQL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc  lập – Tư do – Hạnh…