Chương trình NGLL khối 5

Chương trình NGLL khối 5

Thầy Cô có thể tải về Tại đây CT_HĐNGLL_2019-2020 – k5 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU   CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 5
Chương trình NGLL Khối 4

Chương trình NGLL Khối 4

Thầy Cô có thể tải về Tại đây   CT_HĐNGLL_2019-2020 – k4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 4 Tháng Tuần
Chương trình NGLL Khối 3

Chương trình NGLL Khối 3

Thầy cô có thể tải về tại đây : CT_HĐNGLL_2019-2020 – k3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LƯU   CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 3   Tháng
Đại hội liên đội với nhiều hứa hẹn mới

Đại hội liên đội với nhiều hứa hẹn mới

Được sự nhất trí của Chi bộ Đảng – BGH nhà trường. Liên đội trường tiểu học Quảng Lưu long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2019 – 2020 Đến dự Đại hội có: Anh…
7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019 – Luật Giáo dục 2019 được lãnh đạo Bộ Giáo dục giới thiệu trong buổi họp tại Văn phòng Chủ tịch nước sáng 4/7 và có hiệu lực thi hành…